Δομημένη Καλωδίωση

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δομημένη Καλωδίωση

Γιατί ένας χώρος απαιτεί δομημένη καλωδίωση

Ένα κτίριο είναι ένα σημείο συνύπαρξης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Στη σημερινή εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και οι απαιτήσεις όλων μας αυξάνουν, οι χρήστες πρέπει να είναι ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.

Σε κάθε θέση ο χρηστής πρέπει να έχει τηλέφωνο, υπολογιστή, δηλαδή ήχο, δεδομένα, εικόνα. Η πλέον αποτελεσματική λύση είναι να προβλέπεται για κάθε θέση το σύνολο των απαραιτήτων συνδέσεων τόσο σε ασθενή όσο και σε ισχυρά ρεύματα. Αύτη είναι η αρχή της δομημένης καλωδίωσης.

Η εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης ΗΔΕ προσφέρει τα  ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 

• Αυξάνει την ευελιξία των χωρών ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε αλλαγή υλικών ή θέσεων εργασίας

• Μειώνει το χρόνο των νέων εγκαταστάσεων και της πιθανές ζημίες που προκαλούνται από τις εργασίες ανακαίνισης

• Επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των καλωδιώσεων καθώς και την γρήγορη και απλή αλλαγή χρήσης

• Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στην εγκατάσταση

• Αυξάνει την παραγωγικότητα του χώρου

• Ελαχιστοποιείται το κόστος μιας πιθανής επέκτασης της καλωδίωσης.

 

Στην IQ Power System για τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός δικτύου δομημένης καλωδίωσης λαμβάνουμε πάντα υπόψη  μας τις ειδικές απαιτήσεις που συναντώνται ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου που πρόκειται να εξοπλιστεί: οικία, γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, κ.λπ.
Οι εξειδικευμένες αυτές απαιτήσεις, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του συστήματος και των προϊόντων που θα τοποθετηθούν. Επηρεάζουν  επίσης, τον τρόπο κατασκευής  και την επιλογή των σωστών μέσων διανομής και παροχής π.χ. στον τοίχο, σε κανάλια DLP, σε ψευδοροφές με τις κολώνες αλουμινίου DLP, σε ψευδοπάτωματα με τα ενδοδαπέδια κουτιά, κ.λπ

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag