ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η IQ Power System με την αξιοπιστία και την σοβαρότητα που την διακρίνει εδώ και 14 χρόνια, ακολουθεί με απόλυτη συνέπεια τις διαδικασίες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, προσφέροντας έλεγχους και επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  για πάσης φύσεως κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, βιοτεχνίες, κ.λ.π) καθώς και την σύνταξη και έκδοση του ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, κατοχυρώνοντας πρώτα από όλα τους ίδιους τους πελάτες της, τόσο από νομικούς κινδύνους όσο και από ουσιαστικούς κινδύνους έναντι της ζωής και της περιουσίας τους.

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2021 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag