ΥΔΕ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΥΔΕ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΥΔΕ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και  εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση  που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Σε περιπτώσεις ελέγχων και επανελέγχων υφιστάμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και επανασύνδεση τους με το δίκτυο της ΔΕΗ λόγω διακοπής η IQ Power System αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και επανελέγχων καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου - Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη με αμοιβή η οποία καθορίζεται κατόπιν αυτοψίας της εγκατάστασης. 

Το γνωστό σε όλους μας πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή αλλιώς Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια την απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΗ, είτε πρόκειται για νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, που για πρώτη φορά ηλεκτροδοτείται, είτε για υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που έχει διακοπεί για κάποιους λόγους και απαιτείται η επανασύνδεση της με το δίκτυο της ΔΕΗ.


 Κατεβάστε τα
 έγγραφα της  νεας Υ.Δ.Ε
.


Παρουσίαση

Νεας Υ.Δ.Ε.


Ελέγξτε την Ηλεκτρολογική
Εγκατάσταση του σπιτιού σας

 

                            
 

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag