Ανίχνευση Αερίων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανίχνευση Αερίων

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις να διαθέτει και ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης αερίων.

Συστήματα ανίχνευσης αερίων χρησιμοποιούν κυρίως οι επαγγελματικοί χώροι, τα καταστήματα αλλά και οι σύγχρονοι οικιακοί χώροι που χρησιμοποιούν αέρια, χρειάζονται συστήματα ανίχνευσης αερίων.

Στην IQ Power System προτείνουμε στον πελάτη μας μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Τοποθετούμε αισθητήρες για την ανίχνευση διαφόρων τύπων αερίων όπως : μεθάνιο, προπάνιο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου κ.ά.

Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων ανιχνεύουν  τους χώρους στους οποίους μπορεί να προκύψει υψηλό επίπεδο επικίνδυνων αερίων.

Τα συστήματα που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, σύμφωνα με τις παγκόσμιες προδιαγραφές κατασκευής που επιβάλουν η ευρωπαϊκοί  κανονισμοί  και ο ΕΛΟΤ.

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag