Πυρανίχνευση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πυρανίχνευση

Η έγκαιρη ανίχνευση μιας μικρής εστίας μας δίνει χρόνο να εμποδίσουμε την εξέλιξή της σε μία καταστροφική φωτιά για το κτίριο. Για αυτό, τα αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αναγκαία.

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία.  

Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως.Η πυρανίχνευση  βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κομβία (μπουτόν) που τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία θα επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος.

Η μελέτη και η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης απαιτεί μεθοδική έρευνα του χώρου αλλά και τη σωστή και καίρια τοποθέτηση των ανιχνευτών. Οι γνώσεις μας πάνω σε θέματα ασφαλείας και η εμπειρία μας ειδικά σε θέματα πυρασφάλειας σε συνδυασμό με τα καλύτερα προϊόντα που μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουμε ένα υψηλό βαθμό πυροπροστασίας.

Τα συστήματα  πυρανίχνευσης επιλέγονται και τοποθετούνται βάση των ισχυόντων νόμων που υπόκειται ο συγκεκριμένος χώρος και προκύπτουν από την μελέτη που έχει κάνει μηχανικός του έργου και έχει κατατεθεί και πάρει έγκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία.

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag