Θεμελιακές Γειώσεις - Αντικεραυνική Προστασία

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θεμελιακές Γειώσεις - Αντικεραυνική Προστασία

θεμελιακή γείωση

Με βάση την Υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος της Εφημερίδας της κυβερνήσεως, αριθμός φύλου 470,της 5ης Μάρτιου 2004 και τίθεται σε πλήρη ισχύ το Μάρτιο του 2006 το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384,προβλεπεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργιάς σε όλες τις νέες ανεγειρόμενες οικοδομές.

H γείωση αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μέρη μιας σωστής, αξιόπιστης, και κυρίως ασφαλούς ηλεκτρικής εγκατάστασης που εάν δεν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί σωστά μπορεί να επιφέρει τραγικές συνέπειες τόσο στην ίδια την εγκατάσταση όσο και στο χρήστη αυτής.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστός σχεδιασμός και ορθή κατασκευή της γείωσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία τόσο των χρηστών όσο και ολοκλήρου του κτιρίου.

Η ύπαρξη και η συνεχής λειτουργιά της θεμελιακής γείωσης είναι εγγυημένη όσο και η ύπαρξη του κτιρίου, παρουσιάζοντας παράλληλα και τα έξης πλεονεκτήματα:

 • Έχει σχεδόν πάντοτε χαμηλή τιμή αντίστασης, μικρότερη από κάθε άλλο τύπο γείωσης, γιατί καθώς συνδέεται ηλεκτρικά με τον οπλισμό του κτιρίου προστίθεται σε όλο το μήκος της το συνολικό μήκος του οπλισμού και διότι εγκαθίσταται σε σχετικά μεγάλο βάθος όπου η συγκέντρωση υγρασίας στο υπέδαφος είναι μεγαλύτερη αποκτώντας έτσι όλες τις ιδιότητες μιας ιδανικής γείωσης.
 • Παρουσιάζει σταθερή τιμή αντίστασης καθ όλη την διάρκεια του έτους διότι λόγο του βάθους που εγκαθιστάτε η συγκέντρωση υγρασίας του υπεδάφους στης διαφορές εποχές του έτους είναι σχεδόν σταθερή.
 • Ο εγκιβωτισμός της μέσα στο παχύ σκυρόδεμα της παρέχει πλήρη μηχανική προστασία από εκσκαφές συνεργειών, και λόγο της αλκαλικής υφής του σκυροδέματος, μακροχρόνια αντοχή σε διάβρωση όσο με εκείνη του οπλισμού του κτιρίου.
 • Λόγο της μικρής αντίστασης της που έχει και λόγο του βάθους που βρίσκεται οι τυχών βηματικές τάσεις που αναπτύσσονται εκτός του κτιρίου είναι συνήθως σε τιμές μικρότερες από της μέγιστες αποδεκτές χωρίς την ανάγκη της λήψης πρόσθετων μέτρων.
 • Είναι εύκολη η πρόβλεψη αναμονών για την πραγματοποίηση των ισοδυναμικών συνδέσεων των μεταλλικών μερών και στοιχείων του κτιρίου.
 • Παρουσιάζει ευελιξία έναντι των άλλων  τύπων γειώσεων καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για γείωση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας(ΣΑΠ)λειώνοντας σημαντικά το κόστος της μελλοντικής εγκατάστασης της. Έχοντας προβλέψει την εγκατάσταση του συστήματος καθόδων μέσα στα υποστυλώματα είναι δυνατή η μελλοντική ολοκλήρωση του με την εγκατάσταση του συλλεκτήριου συστήματος.
 • Το κόστος της είναι χαμηλότερο από εκείνο άλλων τύπων γειώσεων που παρέχουν το ίδιο με την θεμελιακή γείωση αποτέλεσμα. Για την εγκατάσταση της δεν απαιτητέ επιπλέον  χώρος ούτε χωματουργικές εργασίες όπως άλλοι τύποι γειώσεων.

Υπάρχουν πολλές διατάξεις γειώσεων οι οποίες όπως προαναφέραμε εξαρτώνται από τη χρήση εφαρμογή που θέλουμε να έχει. Οι πλέον γενικές διατάξεις γειώσεων είναι:

 • Γείωση λειτουργίας ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Γείωση προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Γείωση Συστημάτων Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΣΕΠ)
 • Γείωση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
 • Γείωση υποσταθμών μέσης τάσης

Στην IQ Power System έχοντας την πιστοποιημένη κατάρτιση, τις γνώσεις και την μακρόχρονη εμπειρία για την σωστή εγκατάσταση των θεμελιακών γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας, προστασία από κρουστικές υπερτάσεις, και σε συνεργασία με εμπείρους μηχανικούς αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την εγκατάσταση  και σε οικίες, σε επαγγελματικούς χώρους γραφείων και σε βιομηχανικά κτίρια, σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς.

Αναλαμβάνουμε επίσης τον επανέλεγχο παλαιών γειώσεων,  την μέτρηση και την τοποθέτηση συμπληρωματικής γείωσης για την βελτίωση της τιμής της αντίστασης της, ώστε να μας προσφέρει την απαιτούμενη προστασία.

intelligent like you

ΑΡΧΙΚΗ | SITEMAP | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright @ 2020 IQ Power System. All rights reserved. | Created by ThinkBag